Ocean Wave

Creative Director: Karina Bondar @ph.clairsvile
Photographer: Lyubov Belyavtseva @lyubovbelyavtseva
Producer: Daria Valiguras @valiguras.photo
Model: Victoria Shoynhorova @ria.shine
Hair Stylist: Ekaterina Pokornaya @hair_by_pokornaya
Wardrobe Stylist: Victoria Startseva @vikastarceva
Retoucher: Yelizaveta Shaporova @shaporova_retouch
Makeup Artist: Tatiana Shumilina @shumy_mua

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*